Weitec Federn 30/30mm Volvo V50 Kombi 92kW Benzin/ Ethanol